ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34342) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ABA Bank

Loan Recovery Officer

20 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(20)

30-09-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

1 ឆ្នាំ Activities auxiliary to financial service and insurance activities

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-Bachelor degree in the field of banking and finance, accounting, economic, law or other equivalent
-At least 1 year experience in Microfinance/Bank
-Have strong numeric and administrative skill
-Willing to work under pressure
-Good command of computer literacy and English language

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-Process the credit cases of Micro Business Loans to head office
-Monitor and follow up next settlement dates and expiry of Micro Business Loan and ensuring timely settlements
-Control and monitoring Credit Committee Resolution
-Prepare legal documents for loan approved from Head Office
-Ensure safekeeping of all the documents related to the approved loan i.e. loan application, collateral/securities documents submitted by the borrower in the vault after recording of the particulars in the respective vault register
-Coordinate with credit administration officer at head office to monitor the expiration of insurance policies
-Coordinate with client for review of loans, insurance renewal, legal documents, etc
-Perfrom administrative Task of Micro Business Loans

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ ABA Bank  
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: 148 Preah Sihanouk Blvd (274), Phnom Penh ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ  ABA Bank គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។

ទូរស័ព្ទ:  023 225 333
Email: recruitment@ababank.com
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer