ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34341) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនyazaki

ខ្សែរភ្លើងបង្គុំក្នុងរថយន្ដ

200 នាក់ ៖

- នាងកុក, ប៉ាក់ខ្លង, មណ្ឌលសីមា, កោះកុង, កម្ពុជា(200)

27-09-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (3)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 16:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 16:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

182,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

អាយុចាប់ពី១៨ដល់២៨ឆ្នាំ

ភេទស្រី

អាន សរសេរ អក្សរខ្មែរបានល្អនិងព្យពា្ជនៈអង់គ្លេសបានល្អ

មានកម្រឹតវប្បធម៏ចាប់ពីថ្នាក់ទី៦ឡើងទៅ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

តម្លើងបង្គុំខ្សែរភ្លើ់ងក្នុងរថយន្ដ

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខនារីត្រូវដាក់ពាក្យមកកាន់ការិយាល័យរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬទំនាក់ទំនាងតាមលេខទូរស័ព្ទ

088​5368681/069454607