ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34338) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ឃ្វីនធ៏ មេជើរអ៊ិុនដាសស្រ្ទៀល ខូ អិល ធីឌី

កម្មករ កម្មការនី

1000 នាក់ ៖

- ត្រពាំងឈើនាង, ពើក, អង្គស្នួល, កណ្តាល, កម្ពុជា(1000)

31-10-2019

01-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-អ្នកមានសញ្ជាតិខ្មែរ

-អ្នកចេះដេរ និងមិនចេះដេរ

-មានឯកសារបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់

-មានចិត្តចង់ធ្វើការងារជាក្រុម

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

លេខទូរសព្ទ័សម្រាប់ទំនាក់ទំនងពត៌មានបន្ថែម៖ 016 89 6544 / 012 260 491 / 097 86 79 938