ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34336) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Clear Cambodia

បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកត្រួតពិនិត្យចម្រោះទឹក

1 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(1)

18-09-2019

30-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • បញ្ចប់​ថ្នាក់វិ​ទ្យាល័យ។
 • មាន​សមត្ថភាព​ពន្យល់​ដល់​សហគមន៍ អំពី​ការថែទាំ និង ការប្រើប្រាស់​ចម្រោះទឹក​ដល់​ប្រជាជន​នៅក្នុង​សហគមន៍​។
 • អាច​សរសេរ របាយណ៍ និង​ដឹង​ច្បាស់​អំពី​ភូមិសាស្ត្រ។
 • ប្តេជ្ញា​តាម​បេសសកកម្ម និង គុណតម្លៃ​របស់​អង្គការ។
 • មាន​ឆន្ទះ​ក្នុងការធ្វើការ​ជាមួយ​សហគមន៍​និង​ធ្វើការងារ​ជា​ក្រុម​មាន​ម៉ូតូ​ផ្ទាល់ខ្លួន។

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • ជួយ​សម្របសម្រួល​ការងារ របស់​អ្នក​សម្របសម្រួល​ត្រួតពិនិត្យ​ចម្រោះទឹក ធ្វើ​កំណត់ត្រា​ចំនួន​ចម្រោះទឹក​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ Inform Builder អោយបាន​ត្រឹមត្រូវ​តាមតម្រូវការ ​របស់​គម្រោង​​​​រួចរាយការណ៍​មក​អ្នកសម្របសម្រួល​ត្រួត​ពិនិត្យ​ចម្រោះទឹក។
 • ជួយ​សម្របសម្រួល​ការងារ​របស់ អ្នកសម្របសម្រួល​ត្រួតពិនិត្យ​ចម្រោះ​ក្នុងការជំរុញ​និង​លើកទឹកចិត្ដ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅក្នុង
 • សហគមន៍​អោយ​ប្រើប្រាស់​ចម្រោះទឹក។
 • ជួយ​សម្របសម្រួល​ការងារ របស់អ្នក​សម្របសម្រួល​ត្រួតពិនិត្យ​ចម្រោះ​បង្រៀន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នូវ របៀប​លាង​​​ខ្សាច់ និងត្រួតពិនិត្យ​ការលាង​ខ្សាច់ របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ (ដំឡើង​ជា​ថ្មី)។
 • ជួយ​សម្របសម្រួល​ការងារ របស់អ្នក​សម្របសម្រួល​ត្រួតពិនិត្យ​ចម្រោះ​ ដំឡើង​ចម្រោះ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ប្រកប​ទៅដោយ
 • គុណភាព។
 • ជួយ​សម្របសម្រួល​ការងារ​របស់អ្នក​សម្របសម្រួល​ត្រួតពិនិត្យ​ចម្រោះ​បង្រៀន​ឡើងវិញ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​អំពី​របៀប​ថែទាំ
 • ចម្រោះ ការប្រើប្រាស់ នៅពេល​ដែល​ដំឡើង​ចម្រោះ​នៅតាម​ផ្ទះ​នីមួយៗ។

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact Name

 Clear Cambodia

 

Phone

 023 880 164 (Office)

 

Email

 phok.sereysokha@clearcambodia.org

 

Website

 www.clearcambodia.org