ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34332) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

មជ្ឈមណ្ឌលភាសាសកល

លេខាចុះឈ្មោះសិស្ស

5 នាក់ ៖

- សិរីសោភ័ណ, បន្ទាយមានជ័យ, កម្ពុជា(5)

20-09-2019

27-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 016 326 655 / 054 210 277