ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33938) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Chipmong Group

Quality Surveyor

4 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(4)

25-09-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Building and civil engineering

1 ឆ្នាំ Specialized construction activities

- English (good)

- Chinese (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• Bachelor Degree of Civil Engineering or Electrical Engineer or related disciplines
• Minimum of 1-2 years’ experience
• Good command of both spoken and written English 
• Proficiency in MS Office applications and Auto CAD
• Concrete technology and structural design
• Good communication

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Enforce safety and sanitation regulations.
• Concrete volume estimate on the construction site before casting concrete.
• Ensure Quality control of concrete at construction following standard operation procedure
• Make concrete sample test at construction site as per request.
• Coordinate with laboratory for collecting concrete sample test at site and when finish working and concrete sample test have age enough for transportation.
• Solve problems in construction site and report to Concrete Plant Manager immediately.
• Coordinate with central for planning every day.
• Confer with management or subordinates to resolve worker problems, complaints or grievance.
• Deliver planning efficiency.
• Provide operational reports such as Quality control and slump schedule to construction site every day, concrete sample test at site report.

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ CHIP MONG GROUP (CMG)  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល career@chipmonginsee.com

 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល ANINA Building – 2nd floor, Street 271, Sangkat Boeung Tumpun,Meanchey District, Phnom Penh Cambodia. 
Or Kampot : Preytapret Village, Sdechkongkanglek Commune, Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia
 ទូរស័ព្ទៈ 086 555 174 / 095 888 451

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer