ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33937) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Sumi (Cambodia) Wiring Systems Co.,Ltd

Warehouse Staff

2 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

30-09-2019

01-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

មាន (24h)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Accounting and taxation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-សិក្សាជំនាញដែលទាក់ទង និងមុខដំណែងខាងលើ

-មានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែល្អ

-មានភាពបទបែនទៅតាមបរិបទការងារ

-មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ

-ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម អត់ធ្មត់និងការងារ

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន​ប បេក្ខនារីមានចំណាប់អាម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ័៖023 968 338