ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33935) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Chipmong Group

Project Sales Executive

4 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(4)

25-09-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

2 ឆ្នាំ Advertising and market research

- Chinese (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• Bachelor degree holder in Business Administration or other related field
• At least 3 years experience with position applied

• Chinese Speaking good

• Good proficiency in Microsoft Office Application
• Good communication in English both written and spoken
• Has driving license

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Achieve the agreement sales plan for business success and growth
• Work as a team member to provide a consistent high level of service to our dealers and customers
• Work with sales manager to build and maintain dealer relationship
• Work follow a sales schedule and sales target
• Seek cross selling opportunities for the Chip Mong Group
• Suggestion to improve market strategy and dealer development
• Providing technical support and guidance for both dealers and clients
• Any other task or responsibility can be assigned by Sales Manager

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ CHIP MONG GROUP (CMG)  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល career@chipmonginsee.com

 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល ANINA Building – 2nd floor, Street 271, Sangkat Boeung Tumpun,Meanchey District, Phnom Penh Cambodia. 
Or Kampot : Preytapret Village, Sdechkongkanglek Commune, Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia
 ទូរស័ព្ទៈ 086 555 174 / 095 888 451

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer