ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33934) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Chipmong Group

Cost and Controll officer

3 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(3)

25-09-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Building and civil engineering

2 ឆ្នាំ Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• Bachelor’s degree in Engineering or a related field
• 1 to 2 years of work experience in construction project or a related area
• Knowledge of construction process
• Intermediate to advanced level in Auto Cad, Microsoft project, and Microsoft Office (Word, Excel, and PowerPoint)
• Advanced proficiency in English and Khmer in both verbal and written communication
• Strong negotiation interpersonal skills
• Strong analytical and logical thinking skills
• Strong data intelligence
• Ability to think creatively and innovatively
• Ability to work under pressure


What we offer: 

We offer attractive remuneration and fringe benefits including free meals, 13th month double pay, bonus, and insurance, etc. with excellent career development opportunities to the right candidates. 

How to apply: 

To submit your job application, please go to https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=1075&company=chipmonggr&username=/?action=apply 

Important Note: applications submitted via above link only will be considered.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Prepare payment documents of contractors.
• Process all payment documents by Microsoft Excel.
• Verify BOQ(plan) with payment documents.
• Visiting site, checking actual work with payments to make sure it can pay or cancel.
• Process deducted money documents of contractor base on rules of company.
• Close payment of contractors.
• Checking quotations, contracts, and invoices before processing payment documents.
• Ensure all payments can be done on time

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ CHIP MONG GROUP (CMG)  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល career@chipmonginsee.com

 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល ANINA Building – 2nd floor, Street 271, Sangkat Boeung Tumpun,Meanchey District, Phnom Penh Cambodia. 
Or Kampot : Preytapret Village, Sdechkongkanglek Commune, Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia
 ទូរស័ព្ទៈ 086 555 174 / 095 888 451

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer