ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33932) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Chipmong Group

Structure Designer

2 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

25-09-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Fashion, interior and industrial design

1 ឆ្នាំ Creative, arts and entertainment activities

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Bachelor in graphic design, communication or related field
-Cambodians, Males or Females with relevant 2 years of designing all advertising Marketing &

Promotional materials.Experiences in events management or execution skills; working in the agencies is most preferred

-Have basic knowledge of Marketing techniques and principles, Branding, Communications and Event Activations
-Good understanding of market research techniques, statistical and data analysis methods.
-Have strong sense of urgency and ensure that each task assigned is completed on time, if not, ahead of timeline
-Adobe Illustration, Photoshop, InDesign, Adobe Premiere, Sony Vegas, Microsoft Office programs, CRM (If applicable)

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Developing concepts and designing materials including newsletters, invitations, advertisements flyers, vouchers, direct mail
​​  postcards, coupons and other as required other as required
- Contributing design artwork and ideas to the overall Brief
- Proofreading to produce accurate and high-quality work
- Demonstrating illustrative skills through rough sketching
- Using innovation to redefine a design brief at minimum cost and time
- Presenting finalized ideas, designs and concepts to clients or account managers
- Assist in protecting the integrity of Chip Mong Insee and Camel brands and all uses
- Communicate branding guidelines to all users
- Responsible for creative design and having a working knowledge of Adobe Illustration- primarily InDesign,
  Photoshop, Adobe Premiere and other designer
- Manage and maintain the Camel Cambodia’s social media messaging with an aesthetic that is consistent with the overall ​​      Camel
- Work directly with Brand Manager to prepare a social media plan, timelines and priorities for individual events/performance    as well as those with and institution focus
- Take independent and creative responsibility for the social media outreach with a concentration on venue revenue     ​     ​​​   ​​​​​     generating events
- Build a creative, dynamic, consistent, and interesting social media voice
- Maximize events, press, promotions and executive outreach in the social media platforms.
- Assisting the marketing team with marketing, brainstorming and advertising strategies
- Assists in activation of the marketing/sales operations with organizational strategic priorities in a timely and professional         manner, adjusts to short term realities while insuring long-term goals and objectives are met
- Managing and maintaining graphic files, including
  photos, logos and art
-Other task assign by manager

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ CHIP MONG GROUP (CMG)  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល career@chipmonginsee.com

 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល ANINA Building – 2nd floor, Street 271, Sangkat Boeung Tumpun,Meanchey District, Phnom Penh Cambodia. 
Or Kampot : Preytapret Village, Sdechkongkanglek Commune, Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia
 ទូរស័ព្ទៈ 086 555 174 / 095 888 451

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer