ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33931) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Chipmong Group

Teller

6 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(6)

25-09-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Basic programmes and qualifications

1 ឆ្នាំ Employment activities

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-Bachelor degree in finance, accounting or other relevant fields.
-Minimum 1 year experience of relevant experiences in customer services or other front line role.
-Ability to accurately and efficiently process cash transaction.
-Attention to details.
-Good planning, problem solving & organizing skills.
-Computer skills in Ms Word, Excel, PowerPoint, etc.
-Good command in spoken and written English is required.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-Counter operations.
-Handle cash for all the transactions.
-Money counterfeit notice.
-Deposit/withdraw cash and cheque.
-Be Confidential with the customer’s balance or other transactions.
-Exchange money.
-Printing bank statement.
-Closing Account.
-Provide a comfortable way for customers with the bank services.
-Check the closed balance with cash on daily basis.

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ CHIP MONG GROUP (CMG)  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល career@chipmonginsee.com

 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល ANINA Building – 2nd floor, Street 271, Sangkat Boeung Tumpun,Meanchey District, Phnom Penh Cambodia. 
Or Kampot : Preytapret Village, Sdechkongkanglek Commune, Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia
 ទូរស័ព្ទៈ 086 555 174 / 095 888 451

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer