ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33927) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Chipmong Group

Accounting Officer

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

25-09-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Accounting and taxation

1 ឆ្នាំ Legal and accounting activities

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Bachelor’s degree in Accounting and Finance or a related field
- At least 1 years of experience in Accounts Payable and/or - - Accounting Operation, or a related area
- Knowledge of Accounting/Finance and Accounting is preferred
Knowledge of analysis
- Knowledge of basic SAP software
- Advanced level in Excel and PowerPoint
- Strong presentation, written communications, and report-writing skills in English and Khmer
- Strong interpersonal skills
- Strong analytical skills and judgment
- Ability to think creatively and innovatively
- Ability to work under pressure
- Problem-solving skills
- Ability to meet deadlines\

What we offer:

We offer attractive remuneration and fringe benefits including free meals, 13th month double pay, bonus, and insurance, etc. with excellent career development opportunities to the right candidates.

How to apply:

To submit your job application, please go to https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=1336&company=chipmonggr&username=/?action=apply

Important Note: applications submitted via above link only will be considered.

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Set invoices up for payment and perform the verification of invoices with purchase order and other document support
- Perform the verification of the authorization person on purchase order by business unit
- Review the taxation cross to ensure that all invoices have been checked by Tax Division for declaration purpose.
- Organize invoices and perform the reconciliation of vendor statement
- Correspond with vendors and respond to inquiries
- Ensure payment preparation of all invoices are timely done
- Ensure invoices are only paid once
- Research and resolve any outstanding balances on accounts
- Monitor accounts to ensure payments are up to date
- Maintain vendor files
- Make sure all the files are kept secure, not only the invoices, but also all other supporting documents
- Perform other duties as assigned

 

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ CHIP MONG GROUP (CMG)  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល career@chipmonginsee.com

 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល ANINA Building – 2nd floor, Street 271, Sangkat Boeung Tumpun,Meanchey District, Phnom Penh Cambodia. 
Or Kampot : Preytapret Village, Sdechkongkanglek Commune, Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia
 ទូរស័ព្ទៈ 086 555 174 / 095 888 451

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer