ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33925) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Chipmong Group

Recruitment Officer

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

25-09-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

1 ឆ្នាំ Employment activities

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• Degree Holder with major in Human Resources Management or related disciplines
• 1 years solid experience in recruitment function in sizable organization with supervisory responsibility
• Hands on experience in recruitment management will definitely be an advantage
• Conversant with Employment Ordinance and other employment-related legislation
• People-oriented, proactive, resourceful, outgoing, self-motivated and a good team player
• Strong sense of responsibility with good analytical skill, flexible and detail-minded
• Excellent command of both spoken and written English and Khmer
• Excellent interpersonal, presentation and communication skills
• Proficient in MS Office applications and HRIS
• Immediately available is highly preferred

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 Manage all rounds of recruitment activities and channels sourcing including websites, agencies, newspaper, referral etc
• Collaborate with line managers for recruitment arrangement, interview process, job offer, employment contract preparation, etc
• Work closely with line managers to identify their recruitment needs, provide advice on recruiting channel, salary and candidate market updates
• Prepare regular reports such as recruitment status report, turnover report, and vacancy status report for management reviews
• Continuously assess and evaluates the effectiveness of recruitment process and programs and to suggest appropriate improvements
• Source and work in partnership with external consultants and institutes in offering quality candidates
• Collect feedback for continuous improvement and monitor the effectiveness of various recruitment channels and methods
• Assist in reviewing, establishing and implementing various C&B policies and procedures as well as streamlining the daily operation for operational excellence
• Involve in other ad-hoc assignments and projects as assigned.
 

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ CHIP MONG GROUP (CMG)  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល career@chipmonginsee.com

 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល ANINA Building – 2nd floor, Street 271, Sangkat Boeung Tumpun,Meanchey District, Phnom Penh Cambodia. 
Or Kampot : Preytapret Village, Sdechkongkanglek Commune, Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia
 ទូរស័ព្ទៈ 086 555 174 / 095 888 451

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer