ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33820) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Lucky Star Dragon Lotto Co., Ltd

Social Media Executive

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

20-09-2019

01-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Library, information and archival studies

2 ឆ្នាំ Programming and broadcasting activities

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

. Ages 18-35years

. Honesty and reliability, commitment, confident and high motivation

. Competitive salary

. Other allwance(phone,gasoline and sale commision)

. Working from Monday to Friday

. Public Holiday(Follow Cambodian Law)

. Working hour:8:00-17:00

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Competitive Salary

- Offday 7-8days per month

- Annual leave 18days per year

- NSSF insurance

- Othe benefits (gasoline, phone allowance, incentive)

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន Lucky Star Dragon Lottto Co.,Ltd សូមផ្ញើប្រវតិ្តរូបសង្ខេប  តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment@luckdragonlotto.com
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:  #688, National Road 2, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: 015 999 626

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer