ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33805) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Metfone Company

បុគ្គលិកបច្ចេកទេសខាងសេវាកម្ម

3 នាក់ ៖

- ក្រាំង, ក្រាំងអំពិល, កំពត, កំពត, កម្ពុជា(3)

30-09-2019

01-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 04:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Community sanitation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-បុគ្គលិកភេទប្រុស

-មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

-មានជំនាញផ្នែកអគ្គីសនី និងផ្នែកIT

-មានជំនាញកុំព្យូទ័រ

-បញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិឡើងទៅ

-មានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់ក្នុងការងារ តស៊ូនិងការងារ និងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ

-បុគ្គលិកផ្នែកលក់មិនត្រូវការមានបទពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុននិងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលមុននិងចូលបម្រើការងារ ជ្រើសរើសទាំងពីរភេទ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-បានទទួលប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី 150$ ទៅ 300$

-ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត សម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម

-មានឧកាសឡើងតំណែងផ្នែកលើតាមសមត្ថភាពការងារជាក់ស្ដែង

របៀបដាក់ពាក្យ

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកប្រវត្តិរូបសង្ខែបមកកាន់ការិយាល័យរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ

ទូស័ព្ទលេខ៖ 071 998 424 /097 900 084

E-mail: mimolb@metfone.com.kh