ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33629) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

G Gear Co., Ltd

Tuk Tuk Driver

2 នាក់ ៖

- មនោរម្យ, ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

27-08-2019

02-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

N/A

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

N/A

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់  

G Gear Co., Ltd សង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈhr@ggear.com.kh ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ អាស៊ីវេរលុយ គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។

ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 26  ខែ សីហា ២០១៨ វេលាម៉ោង 5:00 ល្ងាច

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: G Gear Co., Ltd. #135, Monivong Blvd, Monorom, 7 Makara, Phnom Penh 12251 Contact : Ms. Rozan Phone 

ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់៖ (855) 98 37 33 01/16 88 66 04

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378

អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh

Facebook: neakhmer