ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33627) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ELITE FOOD Co.,Ltd

Washer

6 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(6)

02-09-2019

09-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

បេក្ខជនត្រួវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

មានសីលធម៌ល្អទាំងការរស់នៅ និង ការងារ

មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈ

មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន និង មិត្តរួមការងារ

មានភាពស្មោះត្រង់

មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

N/A

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ  Elite Food Co.,Ltd  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល app7@elite food .com meas_ean@arizonschool

 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 2 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល 166 St, 360 Sk, Tuol Svay Prey 1, Kh  Chamka Mon, Phnom Penh

 ទូរស័ព្ទៈ 023 53 51 888/087 888 676

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378

អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh

Facebook: neakhmer