ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33604) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

បេតាឡាយហ្វ៍

ផ្នែកលក់

4 នាក់ ៖

- កម្មករ, ស្វាយប៉ោ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(4)

25-08-2019

01-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

350,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Marketing and advertising

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ចេះកុំព្យូទ័រ 

ចេះភាសាអង់គ្លេស

ព្យាយាម

រួសរាយរាក់ទាក់

ស្មោះត្រង់

អាយុ ចាប់់ពី ១៨​ដល់ ៤០

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ចុះផ្សព្វផ្សាយតាមតំបន់ ដែលជាគោលដៅ

មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន

 

 

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប មកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅផ្លូវលេខ ៥៣ ផ្ទះលេខ A៦៣ បូរីពាណិជ្ជកម្ម ខេត្តបាត់ដំបង