ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33602) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

បេតាឡាយហ្វ៍

ផ្នែកផ្តល់ពត៌មាន

1 នាក់ ៖

- កម្មករ, ស្វាយប៉ោ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

25-08-2019

01-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

350,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

បញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ 

ចេះភាសអង់គ្លេស អាននិងសរសេបាន

ចេះកុំព្យូទ័រ 

រួសរាយរាក់ទាក់​ ចូលចិត្តនិយាយលេងសើច និងឩស្សាហ៍ព្យាយាម

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ផ្តល់ពត៌មានដល់អតិថិជន និងភ្ញៀវ

គោរពពេលវេលា

ផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ភ្ញៀវ

រហ័សហួនក្នុងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូមសង្ខេបមកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ៥៧ ផ្ទះលេខ A 63 បូរីពាណិជ្ជកម្ម ខេត្តបាត់ដបង