ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33600) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

បេតាឡាយហ្វ៍

គណនេយ្យ

1 នាក់ ៖

- កម្មករ, ស្វាយប៉ោ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

25-08-2019

01-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

350,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Accounting and taxation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

កំរិតវប្បធម៌បញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ 

ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ និងគណនេយ្យ

មានអាយុចាប់ពី ១៨ដល់ ៤០

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ច្បាស់លាស់លើការងារ 

​មានទំនួលខុសត្រូខ្ពស់លើការងារ

 

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប មកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ស្ថិតនៅផ្លូវ លេខ ៥៧ ផ្ទះលេខ A៦៣ បូរីពាណិជ្ជកម្ម ខេត្តបាត់ដំបង