ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33594) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

OPENNET

Customer Service Team Leader

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

30-08-2019

02-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

1 ឆ្នាំ Legal and accounting activities

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- English is good, can talk with foreigner customers
- Hard working
- Good at math, quick responding
- Kindly, Gentle, can keep calm with difficult customer
- Know about Word, Excel is an advantage
- Chinese is an advantage

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច


- Training for staff of team about process new process
- Solve difficult problem and cases, need senior decision
- Take care about their teammates, staff in, out, hire new (1st round)

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន OPENNET ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruit@opennet.com.kh / job@opennet.com.kh ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ OPENNET គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: #49, St. 306, Sangkat Beoung Keng Kang I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.
ទូរស័ព្ទៈ096 7684007 /097 2443287
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer