ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33592) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុហ៊ុន ឡាក់ឃីដ្រេហ្គនឡូតូ

sales executive

20 នាក់ ៖

- សុវណ្ណសាគរ, កំពង់កណ្ដាល, កំពត, កំពត, កម្ពុជា(20)

31-08-2019

02-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 04:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Accounting and taxation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយ និងចូលចិត្តផ្នែកទំនាកទំនង

មានទំនួលខុត្រូវខ្ពស់លើការងារប្រចាំថ្ងៃ

ធ្លាប់មានបពិសោធន៍ក្នុងការលក់ខាងក្រៅកានតែល្អប្រសើរ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ប្រក់ខែទទួលបានចាប់ពី ២០០-៣០០$ ក្នុងមួយខែ ថែថ្លសសាំង៥០$ និងថ្លៃទូរស័ព្ទ ១០$

មានកម្រៃជើងសារ និងប្រាក់លើទឺកចិត្ត

ធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ 

របៀបដាក់ពាក្យ

បើបេក្ចជនមានចំណាប់អារម្មសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ០២៣ ៩៦៦ ៦៣៩ /០៩៨/០៨១/០៨៧ ៦៣៨ ៦៣៩