ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33511) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន Smart

Assistant Smart Shop Supervisor

1 នាក់ ៖

- ភូមិ២, ២, ព្រះសីហនុ, ព្រះសីហនុ, កម្ពុជា(1)

15-08-2019

23-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

48

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (តាមច្បាប់ការងារប្រទេសកម្ពុជា)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Personal skills and development

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-ឧស្សាហ៍ព្យាយាម សោះត្រង់ចំពោះការងារ

- ចេះនិយាយភាសាចិន និងអង់គ្លេស

-មិនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទផ្សេងៗ

-មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចាក់ពីខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវ។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Assistant Smart Shop Supervisor

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ(CV &Cover Letter និងរូបថត (៤X៦)អញ្ជើញមកកាន់មជ្ឍមណ្ឌការងារ ខេត្ដព្រះសីហនុ ដែលមានទីតាំងសិ្ថតនៅ ភូមិ២ សង្គាត់៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្ដព្រះសីហនុ ឫតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ081 856 655។