ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33459) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

LCE (Cambodia) Co.,Ltd

ផ្នែកជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់

10 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(10)

28-08-2019

04-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Associate Degree

Mechanics and metal trades

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

`មានសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសផ្នែកអគ្គិសនី និង​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
ស្មោះត្រង់  និង អាចធ្វើការងារជាក្រុមបាន

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

N/A

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ  LCE (Cambodia) Co.,Ltd ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល snguoheng@gmail.com
 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 28 ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល  Phnom Penh
 ទូរស័ព្ទៈ 070 734 738
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer