ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33451) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

BIG C SUPERMARKET

ផ្នែក IT

5 នាក់ ៖

- ប៉ោយប៉ែត, បន្ទាយមានជ័យ, កម្ពុជា(5)

10-09-2019

17-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Software and applications development and analysis

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Thai (Very good)

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 016 326 655 / 054 210 277​