ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33450) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Major Platinum Cineplex (Cambodia) Co., Ltd.

ចុងភៅ(Cook)

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

21-08-2019

26-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

N/A

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

N/A

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Major  Platinum Cineplex (Cambodia) Co.,Ltd និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក chanseyha.scs@majorcineplex.com.kh
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យ ផ្លូវសុធារស ផ្សារទំនើបអ៊ីអន១ ជាន់ទី២ សែនសុខ ផ្សារទំនើបអ៊ីអន២ ជាន់ទី ២
ទូរស័ព្ទ: 069 658855/ 089 650850
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer