ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33051) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍ កម្ពុជា ក.អ

Business Relationship Officer

6 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(6)

31-08-2019

05-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Other personal service activities

- Khmer (Very good)

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Bachelor Degree in Marketing, Banking, Finance, Management or related fields.
 • Past relevant working experience will be an advantage, but fresh from university are also welcome
 • Commit to the core value of the company.
 • Good analytical, attention to details, communication, time management, and interpersonal skills.
 • Knowledge of sales, marketing, economic, banking, financial principles analysis data.
 • Abilities to decision-making and problem-solving
 • Proficiency in English both speaking and writing, knowledge of Chinese is more advantage.
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Strong interpersonal skills and confidence to deal with customers and staff at all levels
 • Demonstrated capacity to work under pressure, delivering work in a timely and accurate in manner
 • Interest and enthusiasm to understand the activities and operations of the business.
 • Good in Chines & English  speaking

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Provide a good hospitality to Bank customers.
 • Helping and facilitate the customer to complete the forms (Account Opening).
 • Conduct the direct sales frequently to Bank prospective customers especially on none loan products.
 • Deliver to customers with effective and efficient banking products and services.
 • Prepare the necessary daily and monthly reports to Head of Branch Customer Service/BM.
 • Participating the promotion campaign arrange by Bank.
 • Conduct KYC/KYCC (Know Your Customers or Know Your Customer’s Customer) in order to build list of pipeline for direct sale.
 • Regular update the Sale Pipeline, activity plan and report to BM and SM on the Sales progress.
 • Responsible for building good relationship to existing customers, customers entertain.
 • Problem solving with clients and make clients feel confident with the bank especially encourage clients to use our bank products and services.
 • Responsible for promoting and cross-selling banking products and services.
 • Must perform other duties as assigned
 • Willing to accept the sales target provide by Bank.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់​ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍ កម្ពុជា  ក.អ ជាកំហិត និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment@cambodiapostbank.com ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍ កម្ពុជា  ក.អ  គ្រប់សាខាទាំងអស់ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:ផ្លូវលេខ ១៣ កែង ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។
ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់៖ 070 600 049/093 700 195
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer