ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33049) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍ កម្ពុជា ក.អ

Chief Financial Officer

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

31-08-2019

05-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Master Degree

Accounting and taxation

3 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

- Khmer (Very good)

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Master Degree in Financial Management or related fields;
 • ACCA/CPA/and/or any Chartered holder is strongly preferable;
 • At least 8 years’ experience in treasury and corporate finance management in the banking Industry or Microfinance/MD; including a minimum 7 years’ experience as a senior manager with daily involvement in the strategic decision-making process;
 • Ability to lead staff and able to develop their skills and Excellence ability for negotiation and persuasion;
 • Proven ability to work under pressure and deliver outputs in a timely manner;
 • Consistently approaches work with energy and a positive, constructive attitude;
 • Excellent command of financial analysis and financial risk management;
 • Advance analytical skill and be honesty and patient;
 • Excellence writing and spoken English;
 • Self-motivated, self-starter, demonstrated initiative and a strong desire to improve processes.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Chief Financial Officer (CFO) is responsible for leading and overseeing finance and treasury department of the bank. S/He one of executive teams who is most of the time is sitting in all strategic meetings and that is required to work closely with all C-Suite levels on the development and execution of bank’s strategy. S/he is also responsible for making sure that the strategic objectives of the bank are effectively and properly executed as well as in line with the shareholder’s expectation. Key Responsibilities Describe the key responsibilities of the position.  These should not comprise a list of single tasks; instead you should aim to categorize what this role is responsible for in broad categories.

 • Lead the development and ensuring the achievement of Bank’s Strategy and its annual Corporate Scorecard;
 • Lead the development of Bank’s 5-Year Biz Plan including bank-wide’s strategic development and enforcement;
 • Work closely with senior executives, shareholder’s representative and board on strategic formulation and strategic implementation for different projects/portfolios of bank and its subsidiary;
 • Lead key initiative project such as CIFRS Conversion Project by working closely with Consultants and project team, bond issuance, capital stress test……;
 • Lead and ensure the implementation of accounting implication following the CAS/CIFRS and NBC’s regulation across the bank/subsidiary;
 • Be a wingman to C-Suites and shareholders/Directors by helping to assess the situation, take out obstacles, and adapt to change, which improves the ability to achieve goals and mitigate risks;
 • Act as active chairperson/ member of management committees, and play key role in board and sub-committees of the board;
 • Contribute/participate in key decisions across the bank which drive the growth and manage to the portfolios;
 • Lead the management of bank’s key stakeholder and its subsidiary, especially on investment opportunity, Due Diligent….;
 • Actively work with Credit committee member ensuring the credit underwriting is within the risk principle, governance framework and credit policy of bank;
 • Provide executive managements with advice on the financial & tax implications of existing business activities and/or the impact of introduction of new initiatives and/or regulatory action;
 • Closely participate with Sale/Biz team (credit and non-credit) on strategic recommendation for managing loan book’s growth;
 • Lead the management of asset and liabilities, treasury and investment;
 • Ensure credibility of finance and treasury by providing timely and accurate analysis, budgets, financial trends and forecasts;
 • Ensure that effective internal controls and risk governance framework are in place and in compliance with relevant accounting standards and regulatory laws and rules;
 • Lead the development of appropriate policies and procedures, and creation of internal control culture across responsible departments;
 • Oversee the approval and processing of revenue, expenditure, procurement, and position control documents, department budgets, etc.
 • Lead the preparation of financial statements, financial reports, and special analyses;
 • Ensure accuracy and timeliness of liaison with and reporting to regulators (NBC), lenders, shareholders and board of directors;
 • Other tasks as assigned CEO and Board of directors.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់​ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍ កម្ពុជា  ក.អ ជាកំហិត និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment@cambodiapostbank.com ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍ កម្ពុជា  ក.អ  គ្រប់សាខាទាំងអស់ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:ផ្លូវលេខ ១៣ កែង ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។
ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់៖ 070 600 049/093 700 195
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer