ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32785) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ICE Electronics

HR And Admin Supervisor

1 នាក់ ៖

- វាលវង់, ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

15-09-2019

23-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

At least 3-year experience in Law, HR and Admin field

3 ឆ្នាំ Office administrative, office support and other business support activities

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Bachelor Degree in Business Administration / Law
 • At least 3-year experience in HR and Admin field 
 • Familiarity with personnel laws and regulations is required
 • Good Analytically and Problem-Solving skill
 • Computer is literacy in Microsoft Office, Internet and email.
 • Good command of spoken/written/presentation in English. Can speak Chinese is priority. 
 • Be able to work with multi-levels.
 • Be able to work under pressure, flexible, high commitment and hard-working
 • Be able to handle the task by yourself and good performance and self-motivation
 • Be patient and strictly on work with the good explanation.
 • Strong leadership and planning skills.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Update and Strengthen company policies and procedures
 • Ensure all HR forms will be provided and implemented effective by operation sides 
 • Manage and update the employee data and update the organization structure
 • Supervise of all administration task such as staff attendance, staff disciplinary action, staff appraisal, staff movement, staff safety and find out staff problems 
 • Make contract, agreement and others necessary documentations
 • Responsible for customer registration into database and make sure that it is correctly and complied. 
 • Maintain a high security of the workplace and good workplace environment
 • Identifying and recruiting prospective candidates using a variety of channels
 • Assessing candidates to ensure qualification match, cultural fit and compatibility
 • Conducting confidential interviews, checking references and credit; if necessity
 • Other job assigns by management.  

របៀបដាក់ពាក្យ

  បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ICE ELECTRONICS  
និងប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ t.tit@icekh.com  
ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ ICE ELECTRONICS គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។ 
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១៥  ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ១៧:៣០ល្ងាច អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: Olympia Building Unit S5-12 & S5-12A,Street 161, 
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh. Contact: 077 888 474, 015 829 264 E-mail: t.tit@icekh.com Website: www.icekh.com 
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer