ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32781) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ICE Electronics

Technical Helper

5 នាក់ ៖

- វាលវង់, ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(5)

15-09-2019

23-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Software and applications development and analysis

Graduated High school or university student (IT field is an advantage)

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Graduated High school or university student (IT field is an advantage)
 • No experience is available
 • Patient and hardworking
 • Able to work overtime and under pressure
 • Able to work individually or as a team
 • Be able to learn fast
 • Flexibility, responsibility, willingness and honesty
 • Sociable greeting and strong solution with customer
 • Good interpersonal skills and strong communication skills 
 • Be able to communicate in English.

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Maintaining and repairing IT products
 • Repairing different brand and type of computers.
 • Troubleshooting a variety of computer issues
 • Repair electronic board and service hardware 
 • Provide good solution for service items
 • Travel from place to place to support the customers  
 • Typically report to manager or board of management
 • Other tasks assigned by technical manager or technical supervisor.

របៀបដាក់ពាក្យ

  បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ICE ELECTRONICS  
និងប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ t.tit@icekh.com  
ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ ICE ELECTRONICS គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។ 
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១៥  ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ១៧:៣០ល្ងាច អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: Olympia Building Unit S5-12 & S5-12A,Street 161, 
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh. Contact: 077 888 474, 015 829 264 E-mail: t.tit@icekh.com Website: www.icekh.com 
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer