ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32777) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ICE Electronics

Enterprise Sale Engineer

2 នាក់ ៖

- វាលវង់, ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

15-09-2019

23-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Database and network design and administration

Bachelor degree in Information Technology or related field.

3 ឆ្នាំ Other manufacturing

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Bachelor degree in Information Technology or related field. 
 • Flexibility, Responsibility, Willingness and Honest
 • Must have at least 3-year working experience in enterprise solution field
 • Strong follow up with clients
 • Strong communication, interpersonal skill and negotiation skills
 • Good team player and be able to work under pressure to achieve sales targets
 • Confident, fast moving, disciplined, reliable and friendly personality
 • Strong analytically skill with project management skill
 • Good personal management, and administration
 • Excellent written and verbal communication skills in English and including report.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Build talent pipeline; coach, train to customer
 • Monitor sales activity of the team and track results
 • To work closely with customer service to ensure our customers are well support at all times
 • Provide customer and prospect feedback to both marketing and product teams
 • A logical approach to problem solving
 • Written and verbal communication skills
 • Capability to work independently and as part of a team
 • Manage, lead, control and motivate retail sale
 • Provide guidelines and problem resolution to team member
 • Maintain and develop relationships with existing clients and new opportunity
 • Provide training to sales team to develop their potential and effectiveness
 • Explore new opportunities to get additional sales
 • Tasks assigned by management. 

 

របៀបដាក់ពាក្យ


  បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ICE ELECTRONICS  
និងប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ t.tit@icekh.com  
ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ ICE ELECTRONICS គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។ 
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១៥  ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ១៧:៣០ល្ងាច អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: Olympia Building Unit S5-12 & S5-12A,Street 161, 
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh. Contact: 077 888 474, 015 829 264 E-mail: t.tit@icekh.com Website: www.icekh.com 
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer