ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32766) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

DKSH

បុគ្គលិកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

1 នាក់ ៖

- សាលាបាទ្បាត់, អូរម៉ាល់, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

31-08-2019

01-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Marketing and advertising

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-កុំពុងសិក្សា ឬ បញ្ចប់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ័ និងបរិញ្ញាបត្រ័រង

-មានបទពិសោធន៍លើការងារខាងលើកានើតែល្អ

-មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ

-មានទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអ្នកធ្វើការជាមួយ

-ចេះធ្វើការងារជាក្រុមបានយ៉ាងល្អ ចេះគោរពពេលវេលាធ្វើការ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

បើបេក្ខជន បេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខបមកកាន់ jobs@dksh.com.kh ឬទអាចយកមកដាក់នៅក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ 

ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ័៖031 333​ 0280/ 031 333 9349/ 031 333 9190 / 031 333 7118