ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32765) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Bright Smile Dental Clinic

Medical Nurse

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

30-08-2019

11-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Nursing and midwifery

2 ឆ្នាំ Human health activities

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Age 20-35 years old 
- Female 
- Associate's degree of Nurse or related field 
-- At least 2 years’ experience   
- Someone open to learn and that wants to grow in organization 
-  Be a problem solver, able to work under pressure with high responsibility

 

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Record medical history and symptoms 

- Collaborate with team to plan for patient care 

- Advocate for health and wellbeing of patient 

- Monitor patient health and record signs 

- Administer medications and treatments 

- Operate medical equipment 

- Perform diagnostic tests 

- Educate patients about management of illnesses 

- Provide support and advice to patients

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Bright Smile Dental Hospital
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: #101AE0 , st108 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:  010717203
Email: sophea_yon@yahoo.com
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer