ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32623) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

The soul gear (Cambodia)Co.,Ltd

បង្ហើយការ

125 នាក់ ៖

- អង្គស្នួល, កណ្តាល, កម្ពុជា(125)

26-07-2019

01-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

56

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ សូមភ្ជាប់ឯកសារច្បាប់ដើមកជាមួយដូចជា រូបថត (៤×៦) ១២ សន្លឹក សៀវភៅគ្រួសារអត្តសញ្ញាណ      ប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ សំបុត្រកំណើត។

• អ្នកគ្មានជំនាញ ឬបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យធ្វើតេស្ដបានដែរ។

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

  

• ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ 

• យកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងបំពេញការងារ

• ត្រូវមានមកធ្វើការអោយបានទៀងទាត់ និងត្រូវសុំច្បាប់មុនពេលអវត្តមានការងារ។

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ THE SOUL GEAR ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល phy.seiha@thesoulgear.kr
 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 26ខែកក្ដដា  ឆ្នាំ2019 វេលាម៉ោង 5:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល Km28, National rout 4, phum Toulsala, khum Preypouch, Srok Angsnoul
 ទូរស័ព្ទៈ 096 658 1100,070 761 031,012 592 491
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer