ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32621) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Absara International School

គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោង

2 នាក់ ៖

- អូរតាគាំ ២, ទួលតាឯក, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(2)

28-07-2019

01-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Training for pre-school teachers

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានអាយុចាប់ពី១៨ឡើង

-មិនគិតពីកម្រិតវប្បធម៌

-មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារ

-មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងម៉ត់ចត់និងការងារ

-ប្រាក់ខែចរចារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

បើបេក្ខជននិងបេក្ខនារីមនានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCV &Cover Letter មកដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងារឬនៅការិយាលយ័សាលាដោយផ្ទាល់ ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ៖093 733 111