ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32618) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Elite Food Co., Ltd.

បុគ្គលិកក្រៅម៉ោង 6pm-10pm (បុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្ម និងផ្នែកចង្ក្រាន )

26 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(26)

31-07-2019

05-08-2019

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មិនមានជំនាញក៏អាចដាក់ពាក្យបាន

- មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពា្យបាន

- ប្រាក់វត្សរ៍អាចចរចារគ្នាបាន 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

្ញើរឯកសារប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក (CV) មកតាមរយៈ Email: hr@elitefood.com.kh 

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ ទូរស័ព្ទលេខ 023 5351888 / 087 888 676

ឫតាមអាស័យដ្ឋានៈ  ហាងសាច់អាំងកូរ៉េ សរ រ៉េ នៅ ផ្សារទំទើប អ៊ីអន (ទី១) (ទី២) ជាន់ទី២

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទូរស័ព្ទ: 096 32 31 011 / 023 884 692

អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh

Facebook: neakhmer