ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32613) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Empire Tech

Teachnical Support Officer

4 នាក់ ៖

- កំពង់ក្របី, ស្វាយប៉ោ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(4)

31-07-2019

05-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Environmental protection technology

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-កុំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ឬ បញ្ចប់

-មានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែល្អ

-មានទំនួលខុសត្រូវ គោរពពេលវេលាធ្វើការ

-អាចធ្វើការងារបានពេញម៉ោង

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

ប្រសិនបេក្ខជនបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើCV &Cover Letter មកដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបង ឬ​ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ៖066 93 83 93 /​090 93 83 93