ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32612) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន អរ អេម អេស

កម្មករឃ្លាំង

30 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(30)

27-07-2019

06-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 17:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករទាំងពីរ ភេទ

ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ 

ផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ និងអាហារ៣ពេល

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ 
អរ អេម អេស សូមផ្ញើប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ jobs@rmsgroups.com
 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្តដា ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច      
 អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ:098 869 555

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer