ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32611) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Milvik (Cambodia) Micro Insurance Plc. (BIMA)

Quality & Customer Service Agent( Many post)

25 នាក់ ៖

- ចំការមន, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(25)

12-07-2019

05-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (12)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

48

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 University students in a related discipline are preferred
• Previous experience in Quality Control and Customer Service is strongly preferred
• Good written and verbal communication in Khmer and English
• Be able to work in rotation shift
• IT skills with experience using Microsoft Office
• Exhibit integrity and a problem-solving & result-focused personality
• Positive and professional attitude
• Strong attention to detail
• daily reports.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Makes outbound calls to check quality of field and call center sales.
• Listens to inbound & outbound call recordings and record detailed feedback based on specified criteria.
• Handles incoming customer service queries from both existing & new customers.
• Works with QCS team leader to produce daily reports.

របៀបដាក់ពាក្យ

Interested candidates may send your cover letter and CV to recruitment@kh.milvik.com or visit us at the following address: #68E1, 1 st Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 726 721 / 10 242 248

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378

អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh

Facebook: neakhmer