ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32610) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Milvik (Cambodia) Micro Insurance Plc. (BIMA)

Claims Officer

1 នាក់ ៖

- ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

31-07-2019

05-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (12)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

48

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Associate Degree

Nursing and midwifery

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Graduated Primary or Secondary Nurse
- Experience in doing claims is preferable
- Good command of English ability both writing and speaking
- Good command of Soft Skills and Good interpersonal communication skills
- A fast learner, and ability to perform consistently in a result-oriented environment
- Exhibit integrity, problem-solving and result-focused personality
- Strong attention to detail with the ability to make key decisions based on facts
- Knowledge of Ms. Word & Excel, Power Point

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Primarily responsible for on-the-ground claims investigations
- Interacts with customers to collect claims evidence and analyze supporting documents
- Takes full responsibility in making key decisions to approve or reject claims
- Makes claims payments and ensure all relevant paperwork is in order
- Provides regular status updates on outstanding claims
- Undertakes other claims duties as required
- Performs other tasks as requested by direct supervisor

របៀបដាក់ពាក្យ

 Only short-listed candidates are invited for an interview!

Interested candidates may send your cover letter and CV to recruitment@kh.milvik.com or visit us at the following address: #68E1, 1 st Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 726 721 / 10 242 248, Website: www.bima.com.kh.

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378

អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh

Facebook: neakhmer