ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32609) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Milvik (Cambodia) Micro Insurance Plc. (BIMA)

ប្រឹក្សាលក់សេវាធានារ៉ាប់រងតាមទូរស័ព្ទ (Call Center Employees)(ជាច្រើនដំណែង)

នាក់ ៖

-

31-07-2019

05-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (12)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

កំរិតថ្នាក់ទី១២ឡើង 
• មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ
• មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
• មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រជាមូលដ្ឋាន
• ពូកែខាងទំនាក់ទំនង 
• មានអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ទទួលបានចំណូលមធ្យម ២០០ ទៅ ៣០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ
• ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប្រាក់ចូលឆ្នាំ និងបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ ធានារ៉ាប់រង និងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗទៀត។ 
• ធ្វើការ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ (រីករាយចុងសប្តាហ៏) និងការឈប់សម្រាក់តាមច្បាប់រដ្ឋ
• ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស ទាំងជំនាញនឹងផ្ទាល់ខ្លួន
• ការតំឡើងប្រាក់ខែ ប្រចាំឆ្នាំ នឹងឱកាសឡើងតំណែង
• មានភាពរីករាយជាមួយបរិយាកាសការងារ
មានឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញនិងវប្បធម៌ការគោរពគ្នាជាមួយភាពរីករាយ។ យើងផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពជូននិងផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

** រួមជាមួយប៊ីម៉ា(BIMA)
អ្នកជាផ្នែកមួយរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលធ្វើអោយការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែប្រើសើរដោយការការពារហិរញ្ញវត្ថុតាមតម្រូវការ។

របៀបដាក់ពាក្យ

* Interested candidates may send your cover letter and CV to recruitment@kh.milvik.com or visit us at the following address: #68E1, 1 st Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 726 721 / 10 242 248

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378

អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh

Facebook: neakhmer