ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 30440) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

iDE Cambodia

Sanitation Marketing Trainers

2 នាក់ ៖

- ព្រៃវែង, កម្ពុជា(2)

30-04-2019

06-05-2019

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

(

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_level_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

  •  B.Ed/BBA or higher in English, education, business, HR, or relevant field
  • 3-year experience as a trainer or teacher in providing teaching/training services to other institutes/companies
  • 2-year experience in training management cycle and Training of Trainer (ToT)
  • Understanding of effective teaching methodologies and tools
  • Organizational and time management abilities, critical thinking, and decision making
  • communication, presentation and public speaking skills
  • Available for travelling within program areas/provinces as required.
  • Knowledge of WASH, sales, supply and business management is an asset. 
  • Excellent spoken and written English proficiency.
  • Microsoft Word, PowerPoint and Excel proficiency.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 -Take overall in training coordination and management when it happens at the province.

-Conduct training needs assessment based on the Terms Of Reference (TOR).

-Develop training plan, preparation and training logistic arrangement & management.

-Make invitation to trainees/participants with a clear explanation of training schedule.

-Coordinate with our resourceful persons or experts to conduct the training course.

-Design and customize training course/coaching curriculum to fit our capacity building.

-Deliver the training and provide coaching to provincial team.

-Do training monitoring, evaluation and feedback on each course or field coaching.

-Assist training department in making PowerPoints presentation, and developing scripts and videos.

-Attend a monthly meeting, quarterly monthly meeting and capacity development training as required

-Prepare monthly financial documents and cash advance clearance

-Send monthly report, plan, and prepare and file all of training documents

-Perform other tasks assigned by the Sanitation Marketing Academy Manager (SMAM).

 

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center

Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province 

Email: jc_preyveng@yahoo.com/​jc_preyveng@nea.gov.kh

Tel: 081 786 655/043 210 277