ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 30433) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

WORLDBRIDGE GROUP

Credit Officer

4 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(4)

01-05-2019

20-05-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

2 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• Bachelor’s degree in Business or Account/Finance & Banking and other related fields
• Fresh graduate are recommended. 
• Self-motivated, flexible and proactive 
• Willingness to learn new thing and work both independently and as a team.
• Good at problem solving and negotiation skill with all levels
• Good interpersonal, communication and organizational skill 
• Good English both writing and speaking 
• Good at computer skills (Ms. Office, internet/email)
• Able to work under pressure, work in team, a fast learner.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Identify and/or assess potential customers through collecting, analyzing and developing appropriate information necessary for loan assessment
• Recommend and provide report of loan request and loan status
• Promote bank products and services to existing and new customers
• Prepare loan report as required by supervisor and/or manager
• Perform other duties as assigned.

របៀបដាក់ពាក្យ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Recruitment

Phone

023 244 452

Email

recruitment@worldbridge.com.kh

Website

 

Address

38th Floor of The Bridge Building, National Assembly Blvd, Village 14, Tunle Basak, Chamkamon, Phnom Penh