ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29860) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ឌី ខេ អេស អេច (ខេមប៊ូឌា)អិល ធី ឌី

បុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅក្នុងហាង

25 នាក់ ៖

- បឹងស្នាយ, សំបួរមាស, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កម្ពុជា(25)

30-03-2019

01-05-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (1)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (good)

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

_រួសរាយរាក់ទាក់

_ចេះអធ្យាស្រ័យគ្នា

_ព្យាយាមតស៊ូអត់ធ្មត់

_ស្មោះត្រង់

_ស្លូតបូត
 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

មើលការខុសត្រូវក្នុងហាង

ជួយលក់ផលិតផល

ទទួលរាក់ទាក់ភ្ញៀវ

របៀបដាក់ពាក្យ

អត្តសញ្ញាណបណ្ណ័

សៀវភៅគ្រួសារ

រៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប