ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29858) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

NAGAWORLD

បុគ្គលិកផ្នែកខាងផ្នែកភាសារចិន

50 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(50)

29-03-2019

01-04-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Language acquisition

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Chinese (Very good)

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-    Male & Female
-    Aged from 18 – 30 years old
-    Graduate High School ( Pass or Fail Certificate)
-    Good in mathematic
-    No experience required
-    Be able to work shift

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

N/A

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ  careers@nagaworld.com ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ NagaWorld គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៩  ខែមីនា  ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាលៈ Samdech Techno Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia
ទូរស័ព្ទៈ 023 228 822
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer