ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29857) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Papillion Textile (Cambodia) Co.,Ltd

ជំនួយការផ្នែកត្រួតពិនិត្យផលិតកម្ម

5 នាក់ ៖

- ព្រៃសំព័រ, ក្រាំងពង្រ, ដង្កោ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(5)

30-04-2019

08-05-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Basic programmes and qualifications

1 ឆ្នាំ Manufacture of textiles

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ត្រូវការរើសបុគ្គលិកផ្នែកត្រួតពិនិត្យការផលិត

ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

ត្រូវចេះប្រើកុំព្យូទរ័ ភាសាអង់គ្លេស គ្មានបទពិសោធន៏ក៏បាន

ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ

មានឳកាសឡើងតំណែង

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ក្រុមហ៊ុនផាភីលៀនថេកស្ថាយ(ខេមបូឌា)ខូអិលធីឌី
 អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:ភូមិព្រៃសំព័រ  សង្កាត់ក្រាំងពង្រខណ្ឌដង្កោ ភ្នំពេញ ។ អាគារ O & K ក្នុងសួនឧស្សាហកម្ម វឌ្ឍនៈII
ទូរស័ព្ទ: 098 366 117
Email : hrm@tunyuncam.com
 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer