ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29777) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

The Cambodian Center for Human Rights

Radio Progarm Intern

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

19-03-2019

26-03-2019

ការងារម្តងម្កាល​/ អណ្តែត

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Fine arts

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Recent Univsersity graduate or 4th year University student in Commucation & Media Arts, Arts Letters & Humanities , Law & Pubic Affairs and relevent progarm

Fair command in English -reading, writting and speaking,

Interest in facilitaor filed and technology

Good Command in Khmer Language -writting

Computer skills Microsoft word , Microsoft  Excel , Adobe Phothoshop

Honest, felxible, hardworking and willing to learn

No experice is required

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

N/A
 

របៀបដាក់ពាក្យ

       របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ The Cambodia Center for Human Rightsឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ  vacancy@cchrcambodia.org

ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 19 ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: #798, Street 99, Sangkat Boeung Trabek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

 ទូរស័ព្ទៈ017 50 50 50

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378

អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh

Facebook: neakhmer