ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29607) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

OPENNET

Internet Technician

10 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(10)

31-08-2019

15-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

500,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Database and network design and administration

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• លក្ខ័ណការងារ 
- មិនទាមទារបទពិសោធន៏នឹងចំណេះដឹងខ្ពស់
- បេក្ខជនចេះផ្នែក IT នឹង អគិសនីខ្លះៗកាន់តែល្អ
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅនឹងក្រោមសម្ពាធបាន
- អាចឡើងបង្គោលភ្លើងបាន
- មានសុខភាពល្អ ទំនាក់ទំនងល្អ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• ជាងអ៊ីនធើណេត
- ជួសជុលខ្សែរ ADSL and FTTH
- ដំឡើងខ្សែរអ៊ីនធើណេតដល់ផ្ទះអតិថិជននឹងតាមបង្គោលភ្លើង
- ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន មានទំនាក់ទំនងល្អ
- Configure modem 

របៀបដាក់ពាក្យ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR Department

Phone

096 768 4007 / 098 855 454

Email

job@opennet.com.kh

Website

http://www.opennet.com.kh

Address

CITY TOWER 3B & 3C (3 Floor): #321, MaoTse Tong Blvd, Phsa Depo I, Toul Kork, Phnom Penh