ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 28899) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Smart Axiata Co., Ltd.,

FWBB Sales Supervisor

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

28-02-2019

08-03-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

7

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

2 ឆ្នាំ Advertising and market research

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

•    A suitable candidate will have a bachelor degree in sales, marketing, business, economics, or any related field.
•    Minimum 2 years of sales experience
•    Good in English and Khmer, both written and spoken
•    Strong selling skills
•    Excellent communication skills
•    Be able to mentor, coach and motivate team members
•    Strong organization skills and attention to detail
•    Have basic understanding and passionate about telecommunications industry and our products

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

•    Lead and manage a team of field sales agents to perform door to door field sales and fulfilment of bookings, maximising sales team efficiency
•    Achieve monthly sales targets as assigned
•    Develop and assign daily route plan to field sales agents, close monitoring of route plan
•    Identify key sales potential areas and generate sales ideas
•    Develop & evaluate on the job performance of direct reports, and provide guidance whenever necessary
•    Develop field sales team capability through coaching and training
•    Ensure timeliness in execution of operational KPI
•    Ensure diligent management of product inventory, responsible for accurate reconciliation and tracking
•    Provide regular market and customer feedback to FWBB Sales Manager, Product and Marketing for market analysis and product development
•    Be a central contact point and closely work with support team to solve customers’ requirements and needs
•    Perform other activities as required by line manager

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Smart Axiata Co., Ltd និងប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ jobs@smart.com.kh ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ Smart Axiata Co., Ltd គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៨  ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: No 464A ផ្លូវមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌទន្លេបាសាក់ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: 010 202 136  / 010 202 652
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer