ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 28197) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

LDA FINANCE.Plc

មន្ត្រីឥណទាន

2 នាក់ ៖

- សត្វពង, សត្វពង, ឈូក, កំពត, កម្ពុជា(2)

28-01-2019

04-02-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 04:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

កុំពងសិក្សា  ឬ បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក( គ្រប់គ្រង គណនេយ្យ​ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ ពត៌មានវិទ្យា និងជំនាញដែលពាក់ពន្ធនឹង​ការងារជនបទ​​   ។

ស្មោះត្រង់ ឧស្សាព្យាយាមក្នុងការងារ​

ប៉ិនប្រសព្វខាងទំនាក់ទំនង

មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារបានល្អជាមួយមនុស្សទូទៅ

មានក្រមសិលធម៌ល្អក្នុការរស់នៅក្នុងសង្គម

ជាបុគ្គលដែលមានបំណងចង់អភិឌ្ឍន៌ខ្លួន

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ស្វែងរកនិងគ្រប់គ្រងអតិថិជន

-គ្រប់គ្រងគុណភាពនិងបរិមាណឥណទាន

-ផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

-ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិប្រមូលប្រាលមកវិញ

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៌សូមអញ្ជីញមកដាក់ពាក្យសុំចូលបរើការងារនៅស្នាក់ការស្ថាប័នដែលមានទីតាំង

សាខាឈូក ភូមិ សត្វពង​ ឃុំសត្វពង​ ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត

tel : 031 274 0000

Email . information.168@gmail.com